لحظه های زندگیمون...

از روز ازدواجمون به بعد....
filesell
شنبه 28 بهمن‌ماه سال 1391

عاشقانه سی و چهارم :دل مشغولی


بنام او که عشقت را در دلم نهاد


دوباره رفتی و من مجبورم خودم را مشغول کنم

روزهایم بدون تو میگذرد اما چه گذشتنی


از او که مرا عاشقت کرد میخواهم شرایط وصال ابدی مان را نیز محیا کند.

دوستت دارم...

filesell