لحظه های زندگیمون...

از روز ازدواجمون به بعد....
filesell
پنج‌شنبه 23 آذر‌ماه سال 1391

عاشقانه سیزدهم: دعوا از نوع یلدایی

امروز پنج شنبه است

بیست و سوم آذر ماه نود و یک


من نفهمیدم این قضیه شب یلدا چیه؟

مگه چه فرقی داره با شبای دیگه

گیر دادن باید مراسم خاصی باشه و رسمه و غیره


آه سینه خواهم شرحه شرحه از فراق تا بگویم شرح درد اشتیاق

filesell