لحظه های زندگیمون...

از روز ازدواجمون به بعد....
filesell
سه‌شنبه 14 اردیبهشت‌ماه سال 1395

نامه پنجم : گذران

سلام

هنوزم نمیدونیم دختری یا پسر

اما ببین دمار از روزگار منو مادرت در آوردی

پوستت رو میکنم

تهدیدم رو جدی بگیر

filesell