لحظه های زندگیمون...

از روز ازدواجمون به بعد....
filesell
چهارشنبه 12 اسفند‌ماه سال 1394

نامه سوم: گذر

سلام بر نی نی ۱۱ هفته و چها روزه ما

این چند روز دستم بند بود و نشد پست بزارم انتخابات تموم شد

مردم انتخابشونو کردند

مادرتم از صبح تا شب خوابه

مترو اومد من برم فعلا خداحافظ

filesell