لحظه های زندگیمون...

از روز ازدواجمون به بعد....
filesell
چهارشنبه 13 شهریور‌ماه سال 1392

عاشقانه هفتاد و یکم:سیزدهم(س)

سلام برعشق خودم

کی میگه سیزدهم نحسه؟؟؟

امروز سیزدهمه

پارسال توی همچین شبی حدود ساعت نه بود که برای اولین بار دیدمت

دیدم و صداتو شنیدم و همونجا یه حسی توی وجودم ریشه دووند که بعدها درخت عشقمو شکل داد

یکسال از اولین دیدارمون گذشت...


برای من سیزدهم یکی از بهترین روزهای خداست...


...تا که یک روز تو رسیدی،توی قلبم پا گذاشتی

غصه های عاشقی رو تو وجودم جا گذاشتی 

زیر رگبار نگاهت دلم انگار زیر و رو شد 

برای داشتن عشقت همه جونم آرزو شد... 

 

filesell