لحظه های زندگیمون...

از روز ازدواجمون به بعد....
filesell
شنبه 15 تیر‌ماه سال 1392

عاشقانه شصت و دوم : مادر بزرگ

مادر بزرگ رفت اون دنیا


حتی یه لحظه هم نتونستم گریه ات رو ببینم گرچه به روی خودم نیاوردم

سال 92 هنوز نصف نشده اما این مصیبت دوم بود.filesell