لحظه های زندگیمون...

از روز ازدواجمون به بعد....
filesell
دوشنبه 21 اسفند‌ماه سال 1391

عاشقانه چهل و یکم : گذر ایام

روزها از پس یکدیگر میان و میرن چقدر زندگی زیباست وقتی کسی هست که دوستش داشته باشی و بهش فکر کنی

از اون جذابتر اینه که بدونی یکی بهت فکر میکنه

I'm Designing new Shock

filesell