لحظه های زندگیمون...

از روز ازدواجمون به بعد....
filesell
دوشنبه 25 دی‌ماه سال 1391

عاشقانه بیست و پنجم: قراره فردا بیای


سلام


اینکه قراره فردا بیای خوشحالم میکنه

انرژی میگیرم از دیدنت


پس تا فردا که ببینمت بدرود.....

راستی دارم تمرینات بدنسازیم رو بیشتر میکنم شاید دوباره با شوک بصری مواجه شی

شکم رفته و سینه اومده جلو!!! دور بازو که نگو دیشب بابام نگام میکنه میگه نکن اینجور با بدنت


دوست داری این شکلی شمfilesell