لحظه های زندگیمون...

از روز ازدواجمون به بعد....
filesell
دوشنبه 18 دی‌ماه سال 1391

عاشقانه بیست و سوم: خوشی های سفرمون و پایان تلخش

سلام

حالم خیلی گرفتس

همه چیز خوب پیش رفت مسافرتمون زیارت همه چیز و همه چیز


شب آخر هنگام برگشتن یک تصادف همه چیزو خراب کرد خدایا چقدر شرمنده شدم

کاش گوش میکردم و یکم دیرتر میرفتم یا اصلا با آژانس میرفتم...


از بابات خجالت میکشم تا آخر عمر

filesell