لحظه های زندگیمون...

از روز ازدواجمون به بعد....
filesell
چهارشنبه 6 دی‌ماه سال 1391

عاشقانه هجدهم:سه ماه گذشت(س)

سه ماه از باهم بودنمان سپری شد 

تو با وجود پرمهرت و نگاه گرمت دنیایی از پاکی و صفا را برایم به ارمغان آوردی 

وجود نازنینت بهانه زیستن من است 

تو زیباترین حضور عاشقانه در زندگی من هستی 

در این سه ماه به ذهنم سپرده ام که غیر از تو به کسی فکر نکنم و یه چشمانم یاد داده ام که جز تو نبیند و قلبم که جز برای خودت نتپد 

برایم بمان عاشقانه من ... 

filesell