لحظه های زندگیمون...

از روز ازدواجمون به بعد....
filesell
یکشنبه 21 آبان‌ماه سال 1391

عاشقانه هفتم : خسته ام دلم برایت تنگ شده...

سلام

امروز یکشنبه است

بیست و یکم آبانماه نود و یک

سرکارم و تنها دلگرمیم خانوممه چکار کنم.

یکم احساس خستگی میکنم

امروز صبح یه اتفاق افتاد که ای کاش پیش نمی اومد البت دست کسی نبود فقط یه اتفاق بود...

از خدا کمک میخوام

filesell